Integritetspolicy & Cookies

Här förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter så att du känner dig säker på att vi behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet.

Policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR

För att kunna fullgöra våra uppgifter och skyldigheter gentemot såväl kunder som personal krävs att vi, Bjerkén Hynell KB, behandlar vissa personuppgifter. Denna dataskyddspolicy gäller från den 1 april 2021.

Vilken information samlar vi in?

 • När du kontaktar oss via telefon, e-post eller social media.
 • När du anlitar oss för uppdrag.
 • Fakturering och bokföring.
 • När du besöker vår webbplats och våra sidor på social media.
 • Att du fyller i dina uppgifter i olika webbformulär på vår hemsida, t ex olika kontaktformulär, prenumeration av nyhetsbrev eller andra samtyckesformulär.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som vi samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i vår verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av kund-, personal-, – och leverantörsregister. Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:

 • För att möjliggöra god kundservice och för att kunna tillhandahålla och utföra våra uppdrag.
 • För att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig som kund och för att kunna tillhandahålla efterfrågad information.
 • För att administrera utskick av nyhetsbrev och inbjudningar

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter

Den övervägande delen av vår behandling utförs med stöd av avtal mellan oss och dig som kund. Detta för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och för att vi ska kunna följa tillämplig lagstiftning.

Hur länge behandlar vi din data?

Vi behandlar och sparar din data så länge som det är nödvändigt för att kunna fullfölja våra avtalsförpliktelser och så länge det nödvändigt och/eller tillåtet enligt lag. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, tex för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast information så länge det behövs för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära ett utdrag av den information du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. I sådant fall kommer vi att tillhandahålla sådan information inom en rimlig tid från förfrågan.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för det fall uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna. I dessa fall kommer vi att blockera den information som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas för andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

Vem kan vi komma att lämna ut din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela viss information med, utvalda tredje parter såsom domstolar, myndigheter och motparter och deras ombud för att kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna dataskyddspolicy. Detta kan exempelvis vara nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter för ett visst uppdrag, för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, för att följa de krav som finns enligt tillämpliga lagar och föreskrifter och beslut från myndigheter och domstol eller för de fall vi anlitar utomstående leverantör eller underleverantör som utför uppdrag för vår räkning.

För att kunna tillvarata dina rättigheter krävs det ibland att information överförs till leverantörer och underleverantörer utanför EU/EES.  I dessa fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy så ber vi dig kontakta oss på ip@bjerkenhynell.se

Rulla till toppen