Våra medarbetare

Våra erfarna handläggare inom materialrätt finns på plats för att hjälpa dig. Vi tillhandahåller tjänster rörande patent, designskydd, varumärken och andra IP-områden såsom licensiering och domännamn.

Mikael Mattsson

Managing Partner
Civilingenjör
Auktoriserat patentombud

anders holmberg Bjerken Hynell

Anders Holmberg

Partner
Civilingenjör
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat patentombud

Magnus Holmb

Magnus Holmberg

Partner
Civilingenjör
Jur. kand
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat patentombud

Jonas Löfberg Bjerken Hynell

Jonas Löfgren

Partner
Civilingenjör
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud
Auktoriserat patentombud

Barry Franks

Barry Franks

Partner
Civilingenjör
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat patentombud

Jacob Bolte

Partner
Jur. kand.
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud

Peter Kylin

Partner
Civilingenjör
Auktoriserat patentombud
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud

Helén Selemark

Partner
Jur. kand.
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud

Joakim Grip

Partner
Auktoriserat patentombud
Auktoriserat europeiskt designombud

Placeholder

Krzysztof Kwiatkowski

Civilingenjör
Auktoriserat patentombud

Åke Lindberg

Åke Lindberg

Of counsel
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat patentombud

Eva Lena Jansson

Eva Lena Jansson

Auktoriserat Europeiskt design- och varumärkesombud

Debbie Lau

Debbie Lau

Patentadministratör

Elisabeth Ritella Stark

Elisabeth Ritella

Patentparalegal

Kristina Sandsted

Kristina Sandstedt

Patentadministratör

Linda Aresjö

Paralegal

Anna Belin

Paralegal

Silva Björk

Paralegal

Lena Olsson

Paralegal

Jessica Karlsson

Assistent till Managing Partner
Ekonomiassistent

Vill du att vi hjälper dig?

Välkommen att ringa oss så sammankopplar vi dig med rätt handläggare!

Scroll to Top