Våra medarbetare

Våra erfarna handläggare inom immaterialrätt finns på plats för att hjälpa dig. Vi tillhandahåller tjänster rörande patent, designskydd, varumärken och andra IP-områden såsom licensiering och domännamn.

Mikael Mattsson

Mikael Mattsson

Managing Partner
Civilingenjör
Auktoriserat patentombud

Anders Holmberg

Anders Holmberg

Partner
Civilingenjör
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat patentombud

Magnus Holmberg

Magnus Holmberg

Partner
Civilingenjör
Jur. kand
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat patentombud

Jonas Lofgren

Jonas Löfgren

Partner
Civilingenjör
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud
Auktoriserat patentombud

Barry Franks

Barry Franks

Partner
Civilingenjör
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat patentombud

Jacob Bolte Bjerken Hynell_

Jacob Bolte

Partner
Jur. kand.
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud

Peter Kylin

Peter Kylin

Partner
Civilingenjör
Auktoriserat patentombud
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud

Helen Selemark

Helén Selemark

Partner
Jur. kand.
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud

Joakim Grip

Joakim Grip

Partner
Auktoriserat patentombud
Auktoriserat europeiskt designombud

Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

Civilingenjör
Auktoriserat patentombud

Åke Lindberg

Åke Lindberg

Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat patentombud

Eva Lena Jansson Bjerken Hynell

Eva Lena Jansson

Auktoriserat Europeiskt design- och varumärkesombud

Erik Bergström

Erik Bergström

Civilingenjör
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat patentombud
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud

Debbie Lau

Debbie Lau

Patentadministratör

Linda Aresjö Bjerken Hynell

Linda Aresjö

Paralegal

Lena Olsson

Lena Olsson

Paralegal

Jessica Karlsson

Jessica Karlsson

Ekonomiassistent

Eva Torpefält

Eva Wettbrant

Paralegal

Christer Fridberg

Christer Fridberg

Patentadministratör

Vill du att vi hjälper dig?

Välkommen att ringa oss så sammankopplar vi dig med rätt handläggare!

Rulla till toppen