Avtal

Genomtänkta och korrekta avtal ger tryggare och bättre affärer. Bjerkén Hynell hjälper dig skriva och förhandla fram dessa avtal.

Avtal – för tryggare och bättre affärer

Ett avtal som reglerar immaterialrätt kan få en avgörande betydelse för ett företags framgång på marknaden.

Avtal kan användas för att skapa ett ekonomiskt mervärde till en immaterialrättighet, genom exempelvis licens- eller franchiseavtal, där andra betalar en ersättning för att få använda din rättighet.

Bjerkén Hynell har lång erfarenhet av olika former av avtal och besitter de juridiska kunskaper som krävs för att skapa fullvärdiga överenskommelser inom det immaterialrättsliga området.

Licensavtal? Överlåtelse? Samexistensavtal?
Vi hjälper dig

Avtal bidrar till att säkra dina rättigheter

Våra tjänster inom avtal

Vi hjälper dig bland annat med att:

  • utforma licens- eller franchiseavtal när du önskar licensera din rättighet till någon annan,
  • utforma överlåtelseavtal för din rättighet, t.ex. vid försäljning av rättigheten,
  • registrera överlåtelser och licenser i myndigheternas register,
  • förhandla fram och utarbeta samexistensavtal med andra immaterialrättsinnehavare;
  • utforma sekretess-, samarbets-  och utvecklingsavtal,
  • reglera bestämmelser som rör immaterialrätt i andra sorters avtal,
  • assistera vid generationsskiften där immaterialrättigheter ingår,
  • utforma företagsinterna riktlinjer för användning av dina rättigheter.

Kommersialisera dina rättigheter genom avtal

Önskar du kontakta oss om ditt avtal?

Våra handläggare hjälper dig att skapa fullvärdiga överenskommelser inom det immaterialrättsliga området.
Hör av dig till oss idag!

Rulla till toppen