Immaterialrättsliga tvister

Bjerkén Hynell har både den expertis samt den långa erfarenhet som krävs för att hantera immaterialrättsliga tvister och intrång av alla dess typer.

Åker någon snålskjuts på ditt varumärke?

Tvister - vi hjälper dig hela vägen

Immaterialrättsliga tvister kan uppstå av olika anledningar och kan uppkomma både innan och efter registrering av en rättighet. Tvisterna kan röra intrångsfrågor, piratkopiering eller ogiltighetsförklaranden/invändningar. Oavsett tvist kan emellertid Bjerkén Hynell genom vår erfarenhet och expertis företräda våra klienter och försvara deras rättigheter och intressen, både utanför och i domstol.

Våra tjänster inom Immaterialrättsliga tvister

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

  • bedöma om intrång föreligger,
  • hantera alla sorters immaterialrättsliga intrång, såsom varumärkes-, patent-, design- eller upphovsrättsintrång,
  • hantera och utarbeta strategier för hantering av piratkopior, både fysiskt och på Internet;
  • försvara ensamrätten till din rättighet, t.ex. genom varningsbrev till motparten,
  • bistå dig vid en eventuell rättslig konflikt i domstol,
  • hantera intrång och tvister utomlands genom vårt nätverk av ombud.

Immaterialrättsliga tvister? Vi hjälper dig hela vägen

Marknads- och konkurrensrätt

Vi bistår dig även i frågor som rör marknadsrätt, t.ex. om någon använder vilseledande marknadsföring eller vilseledande efterbildningar av dina produkter, samt konkurrensrättsliga problem, så som otillåten spridning av företagshemligheter.

Har din design plötsligt rest utomlands utan dig?

Önskar du hjälp med en immaterialrättslig tvist?

Våra handläggare hjälper dig hantera immaterialrättsliga tvister och intrång av alla dess typer.
Hör av dig till oss idag!

Rulla till toppen