Upphovsrätt

Ensamrätt genom kreativitet och konstnärligt uttryck. Bjerkén Hynell hjälper dig att skydda och förvalta dina verk. 

Upphovsrätt – rätten att förvalta ditt verk

I samma stund ett litterärt, musikaliskt eller konstnärligt verk skapas – såsom en bok, en låt eller en bild – äger upphovspersonen ensamrätten till sitt konstnärliga uttryck.

Denna person har den ideella rätten att förvalta sitt verk samt den ekonomiska rätten att få ersättning när andra personer visar eller använder verket. Upphovsrätten kan därmed få stor betydelse för upphovspersonens kommersiella framgång eller för det företag som förvärvar den ekonomiska rätten till verket.

Skydda dina kreativa skapelser. De är en del av dig själv

Får du betalt för dina konstnärliga uttryck?

Våra tjänster inom upphovsrätt

Bjerkén Hynell har lång erfarenhet av upphovsrättsliga ärenden av olika karaktär och hjälper dig med att:

  • bedöma om något du skapat uppfyller kriterierna för upphovsrättsskydd,
  • hantera avtalsförhandlingar gällande upphovsrätt,
  • utarbeta licensavtal för upphovsrätt och s.k. royalty (licensersättning);
  • hantera upphovsrättsliga tvister,
  • utforma avtal för överlåtelser av upphovsrätt mellan t.ex. företag och anställd,
  • registrera din upphovsrätt i länder där detta är fördelaktigt, som USA och Kina.

Används ditt verk av andra? Vi hjälper dig

Önskar du kontakta oss om upphovsrätt?

Våra handläggare hjälper dig skydda dina kreativa skapelser.
Hör av dig till oss idag!

Rulla till toppen