Varumärkesskydd

Genom ett varumärkesskydd får du ensamrätt till det som kännetecknar ditt företag och dina varor eller tjänster. Bjerkén Hynell hjälper dig skydda ditt varumärke.

Varumärkesskydd - säkra din rätt

Att skydda sitt varumärke ger ensamrätt till ordet eller symbolen som kännetecknar en verksamhet eller dess produkter och tjänster. Det hindrar även konkurrenter från att använda detta eller ett liknande varumärke för sina produkter eller tjänster. Ett varumärke är dessutom en ekonomisk tillgång som ökar i värde när varumärket får mer goodwill. Att ansöka om varumärkesskydd och registrera ett varumärke ger därmed ofta en mycket positiv inverkan på en verksamhets ekonomiska utveckling och framgång.

Vi hjälper dig med varumärkesskydd över hela världen

Skydda ditt varumärke och öka företagets värde

Våra tjänster inom varumärkesskydd

Bjerkén Hynell har lång erfarenhet av varumärkesärenden och hjälper dig med att:

 • lämna in din varumärkesansökan i Sverige, EU och internationellt genom World Intellectual Property Organization (WIPO) till konkurrenskraftiga priser,
 • ansöka om varumärkesskydd utomlands via vårt stora nätverk av utlandskontakter,
 • genomföra sökningar i registren efter liknande varumärken innan inlämning av din ansökan,
 • utforma varumärkesansökningar på ett sätt som optimerar skyddet för ditt varumärke,
 • besvara förelägganden och korrespondens från myndigheter,
 • bevaka frister, t.ex. förnyelsefrister,
 • bevaka ditt eller någon annans varumärke i registren,
 • invända mot andras varumärkesansökningar,
 • bedöma om ett varumärke gör intrång i ett annat skyddat varumärke,
 • hantera tvister och piratkopiering gällande ditt varumärke,
 • utforma strategier för exempelvis användning och fortsatt expansion av ditt varumärke;
 • utforma avtal såsom licens-, överlåtelse- och samexistensavtal för varumärket.

Vad krävs för att få ett varumärkesskydd?

För att få ett varumärkesskydd beviljat får det inte existera tidigare registrerade förväxlingsbara varumärken i den jurisdiktion du söker ditt skydd vid tidpunkten för inlämning av ansökan om varumärkesskydd. Vidare behöver varumärket inneha särskiljningsförmåga och får därmed inte vara generiskt eller beskrivande. Bjerkén Hynell kan hjälpa dig avgöra om ditt varumärke uppfyller kriterierna för skydd.

Hur länge gäller en varumärkesregistrering?

Ett varumärkesskydd gäller i teorin för evigt. Varumärket behöver dock förnyas vart tionde år efter inlämning eller registrering, men så länge förnyelse genomförs fortsätter skyddet att gälla.

Var kan ett varumärke skyddas?

Ansöka om varumärke i Sverige och EU

Ett varumärkesskydd i Sverige kan erhållas genom inlämning av ansökan till Patent- och registreringsverket (PRV). För skydd inom EU, vilket även täcker Sverige, inlämnas ansökan till EU-myndigheten för varumärken och design (EUIPO). Varumärkeshandläggarna på Bjerkén Hynell är auktoriserade varumärkesombud inför EUIPO och har därmed lång erfarenhet av att utforma och inlämna ansökningar till både PRV och EUIPO.

Internationell registrering (WIPO)

För att utöka sitt varumärkesskydd är det möjligt att ansöka om en internationell varumärkesregistrering genom Madridprotokollet, vilket administreras av myndigheten WIPO. Innan en internationell ansökan kan inlämnas behöver dock varumärket redan finnas ansökt om eller registrerat i exempelvis Sverige eller EU.

I en internationell varumärkesregistrering väljer du de länder som varumärkesskyddet ska sökas i. Sökanden väljer bland de länder som är anslutna till Madridprotokollet. Exempel på valbara länder är USA, Kina, Australien och Indien, men det finns även ett ytterligare hundratal länder som är anslutna till protokollet. Bjerkén Hynell kan assistera dig i att kostnadseffektivt skydda ditt varumärke i världen genom en internationell varumärkesregistrering.

Skydda ett varumärke nationellt i enskilda länder

Slutligen är det möjligt att skydda sitt varumärke nationellt i enskilda länder, vilket Bjerkén Hynell kan assistera dig med genom sitt stora internationell nätverk av ombudskontakter.

Är ditt varumärke unikt? Vi ger dig svaret

Önskar du kontakta oss om varumärkesskydd?

Våra handläggare hjälper dig att skydda ditt varumärke och öka företagets värde.
Hör av dig till oss idag!

Rulla till toppen