Designskydd

Genom ett designskydd får du ensamrätt till en produkts utseende. Bjerkén Hynell hjälper dig att skydda din design.

Designskydd / Mönsterskydd

Skydda din unika utformning. Genom ett designskydd (även kallat mönsterskydd i Sverige) kan ensamrätt erhållas till en produkts utseende. Detta innebär att ingen annan än du som innehavare har rätt att använda denna design, vilket kan innebära nyckeln till kommersiell framgång för produkten på marknaden.

Ett möte med oss kan vara skillnaden mellan god design och god framgångsrik design

Designskydd hindrar andra från att kopiera din produkts utseende

Våra tjänster inom designskydd/ mönsterskydd

Bjerkén Hynell har stor erfarenhet av hantering av designärenden och hjälper dig med att:

 • lämna in designansökningar i Sverige eller EU till konkurrenskraftiga priser,
 • lämna in designansökningar i övriga länder i världen via våra utlandskontakter,
 • utföra nyhetsgranskningar och bedöma möjligheterna att erhålla designskydd för en produkt,
 • utforma underlag (ritningar m.m.) för inlämnande av designansökningar både i Sverige och utomlands,
 • besvara förelägganden och korrespondens från granskningsmyndigheter,
 • bevaka frister, t.e.x. förnyelsefrister,
 • bevaka konkurrenters designansökningar,
 • ogiltigförklara andras designer,
 • bedöma om en produkt gör intrång i en skyddad design,
 • försvara ensamrätten till design och beivra kopiering av denna,
 • bistå dig vid en ev. rättslig konflikt i domstol,
 • utforma licensavtal, överlåtelseavtal mm för din design.

Vad krävs för att få ett designskydd?

För att en registrering om designskydd ska godkännas och vara giltig måste designen vara ny, vilket innebär att den produkt man önskar designskydda ej får ha visats offentligt innan en ansökan inlämnas. Det finns dock en så kallad ”grace period” för nyhetskravet på 12 månader i många länder, bland annat i Sverige och inom EU. Detta innebär att du kan erhålla designskydd även om du har offentliggjort mönstret, så länge ansökan lämnas in inom 12 månader från offentliggörandet.

Designen måste även ha särprägel, d.v.s. tillföra ett nytt helhetsintryck och skilja sig väsentligt från tidigare kända produkters utseende. Uppfyller din design kraven ovan beviljas denna skydd i maximalt 25 år, under förutsättning att denna förnyas vart femte år.

Var kan du ansöka om designskydd?

Du kan registrera din design i Sverige genom Patent- och registreringsverket (PRV) eller i hela EU genom inlämning av en designansökan vid European Union Intellectual Property Office (EUIPO). En design kan även skyddas genom WIPO:s Haag-system eller genom separata nationella ansökningar i de länder du önskar skydd i. Oavsett var hjälper dock Bjerkén Hynell dig att på ett kostnadseffektivt sätt ansöka om skydd av din design.

Är din produkt unik nog att skyddas? Vi ger dig svaret

Önskar du kontakta oss om designskydd?

Våra handläggare hjälper dig att definiera samt skydda din design.
Hör av dig till oss idag!

Rulla till toppen