Domännamn

Vi hjälper dig att registrera ditt domännamn så att du effektivt kan marknadsföra ditt företag, produkter eller tjänster på Internet. 

Domän – säkra ditt domännamn

Domännamn är för många företag viktiga att registrera för att effektivt kunna marknadsföra sig och sina produkter och tjänster på Internet. Domännamn ger visserligen ingen juridisk ensamrätt till ett namn såsom ett varumärke gör, men det är ändå väsentligt att säkra sitt eller sina domännamn så att ingen annan aktör kan ta dessa i anspråk.

Förvalta ditt kännetecken på Internet

Vill du veta om ett domännamn är ledigt? Kontakta oss

Våra tjänster inom domänhantering

Bjerkén Hynell kan genom vår erfarenhet av hantering av domännamn och vårt nätverk av utländska ombud hjälpa dig med att:

  • registrera ditt eller dina domännamn, både inom och utanför Sverige/EU,
  • söka efter tillgängliga domännamn,
  • bevaka domännamn,
  • bevaka och hantera förnyelser av domännamn,
  • utarbeta strategier för domännamnshantering och -registrering,
  • agera i tvister gällande domännamn,
  • ansöka om att varumärkesskydda domännamnet, så att du får juridisk ensamrätt till kännetecknet.

Önskar du kontakta oss?

Våra handläggare hjälper dig med att hantera dina domännamn.
Hör av dig till oss idag!

Rulla till toppen