Sök bidrag via EUIPO:s SMF-fond

Är ditt företag ett SMF? Sök bidrag via EUIPO:s SMF-fond

Europiska Unionens myndighet för Immaterialrätt (EUIPO) har inrättat en särskild fond för att hjälpa EU:s små och medelstora företag (SMF) med deras immateriella rättigheter. SMF-fonden erbjuder ekonomiskt stöd i form av bidrag för att täcka kostnaderna för avgifter samt registrering och hantering av immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken och design. Syftet med fonden är att underlätta för SMF att dra nytta av immateriella rättigheter som en strategisk tillgång för tillväxt och konkurrenskraft på marknaden.

Företag som är berättigade till dessa bidrag kan välja att ansöka om ersättning och få pengar tillbaka både för en professionell genomgång av sitt företags immateriella tillgångar, en sk. IP-scan, och för avgifter vid registrering av varumärke, design och patent. Det finns dessutom möjlighet att få bidrag för kostnaden för konsultarbetet/juridiska omkostnader för framtagandet av en Europeisk patentansökan.

Bidragen delas ut i form av tre kuponger som kan användas för att ansöka om ersättning för olika immaterialrättsliga aktiviteter. Nedan finner du information om de tre olika kupongerna som ditt företag erhålla:

Kupong 1: IP-Scan

Den här kupongen ger ditt företag ersättning för en IP-Scan. Du får tillbaka 90 procent av kostnaden upp till 1350 Euro.

Kupong 2: Varumärke och Design

Den här kupongen ger dig 75 procent tillbaka av grundavgiften för en varumärkes- eller designansökan hos EUIPO eller annan myndighet inom EU, däribland PRV.

Den här kupongen kan också ge dig 50 procent tillbaka av grundavgiften för en internationell varumärkes- eller designansökan. Maximalt 1000 Euro.

Kupong 3: Patent och prior art

Den här kupongen ger dig 75 procent tillbaka av avgiften för en nationell- eller europeisk patentansökan eller för en prior art-sökning. Maximalt 1500 Euro.

Den här kupongen kan också ge dig 50 procent tillbaka av kostnaden för konsultarbete i samband med utarbetandet av en Europeisk patentansökan. Maximalt 2000 Euro.

Mer information om SMF-fonden

Mer information gällande SMF-fonden finner ni via följande länkar:
https://www.prv.se/sv/foretagare/smf/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/online-services/sme-fund

Vid intresse av att söka SMF-bidraget hjälper vi på Bjerkén Hynell er gärna med detta.
Kontakta oss för en dialog eller om ni har några frågor!

Rulla till toppen